Bắt đầu làm một người coach

Có thể bạn có suy nghĩ: “Tôi muốn trở thành một người coach.” Bạn đã đọc về coaching và nghĩ rằng đây là một cái gì đó bạn muốn tìm hiểu để làm. Có thể bạn đã được coach và nhận ra điều này rất hữu ích trong cuộc sống của bạn, vì vậy bạn cũng muốn giúp đỡ người khác bằng cách này.

Vậy, làm thế nào bạn có thể bắt đầu trở thành một người coach? Chúng tôi có những gợi ý như sau:

1. Đọc tất cả những gì có thể về coaching.

2. Tìm một người coach và tìm ra kinh nghiệm những lợi ích của việc được coach cho chính mình.

3. Tham dự cuộc hội thảo đào tạo về coaching (Xem danh sách các sự kiện đào tạo sắp tới).

4. Trau dồi những phẩm chất của một người coach tốt:

 • Có một tình yêu lớn và khát khao giúp đỡ mọi người.
 • Có kỹ năng lắng nghe tốt (cho cả những điều được nói và không được nói ra)
 • Luôn sẵn sàng đứng về phía sự thật.
 • Được ơn phát hiện và kết nối những điểm mạnh của người được coach.
 • Trực giác phát triển tốt.
 • Có một cách tiếp cận tích cực với cuộc sống.
 • Đồng cảm.

5. Phát triển cách cư xử của một người coach tốt: Đặt câu hỏi tốt

 • Lắng nghe
 • Ghi nhớ
 • Thẳng thắn
 • Kiểm soát cuộc trò chuyện của bạn
 • Tin vào khả năng của bạn
 • Tập trung
 • Có được sự tin tưởng từ những người khác