COACHING CHO LÃNH ĐẠO 03/2019

GIỚI THIỆU

Khóa học “Coaching Cho Lãnh Đạo” 03/2019 được diễn ra vào buổi tối. Đây cũng là lớp học mà Coaching Việt Nam đã tạo điều kiện cho các bạn học viên không thể sắp xếp thời gian vào ban ngày. Chúng ta cùng tìm hiểu về khóa học này nhé!


Coaching Cho Lãnh Đạo 03/2019 – Lãnh Đạo với vai trò Coach

NỘI DUNG KHÓA HỌC 

Các bạn học viên năng động và trẻ trung, họ đã rất nhiệt tình và cố gắng trong khóa học.


Cùng làn việc một cách sôi nổi – Coaching Cho Lãnh Đạo 03/2019

Hoạt động sáng tạo – Coaching Cho Lãnh Đạo 03/2019

HOẠT ĐỘNG NHÓM

Hoạt động nhóm trong quá trình học là phần mà hầu như các bạn làm việc hắng hái nhất. Mỗi người một ý tưởng, mỗi người một bài học làm cho kiến thức các bạn nhận lãnh trở nên hoàn thiện hơn.

Hoạt động nhóm sôi nổi trong lớp học 

KẾT THÚC

Mỗi khóa học là mỗi niềm vui khác nhau dành cho Coachingvietnam.vn. Sự khao khát và thay đổi của các bạn chính là thành công của chúng tôi. Chúng tôi hi vọng rằng các bạn học viên không chỉ áp dụng Coach cho chính cuộc sống của mình mà còn đem Coach đến cho cộng đồng và xã hội nữa. Chúc các bạn thành công trên con đường mình sẽ đi!


Lãnh Đạo tương lai – Coaching Cho Lãnh Đạo 03/2019