COACHING CHO LÃNH ĐẠO 01/2019

GIỚI THIỆU

Khóa học “Coaching Cho Lãnh Đạo 01/2019” là một khóa học ít học viên nhất từ trước đến nay và không còn gì để chất lượng hơn trong 3 ngày. Các học viên mặc dù hơi gấp thời gian nhưng vì lòng ham học mà đem đến kết quả đáng kể.

“Coaching Cho Lãnh Đạo 01/2019 đã diễn ra tại số 2, ngõ 1130 La Thành. Một khóa học đầy hữu ích đối với những nhà lãnh đạo tương lai!

Coaching Cho Lãnh Đạo 01/2019 – Kỹ năng Coach

HOẠT ĐỘNG CỦA KHÓA HỌC

Các hoạt động của khóa học rất sôi nổi và đem lại sự phấn khích cho các học viên.

Tương tác trong khóa học – Coaching Cho Lãnh Đạo 01/2019

Hoạt động sôi nổi – Coaching Cho Lãnh Đạo 01/2019

MỘT SỐ LỜI CHỨNG

  1. Vũ Thị Phương Thúy (Luật sư)
  2. Phạm Đình Luyện
  3. Lê Kim Cúc
  4. Phạm Văn Tưởng