Khóa học CVN I – #2

Tạ ơn Chúa!

Khóa học “Coaching Trong Cuộc Sống”  CVN I- #2 (khóa  2) đã kết thúc  tốt đẹp với 14 học viên tham dự.

Mở đầu là lời tâm tình của ông, bà: Dennis và Linda giới thiệu về Coaching, và cầu nguyện Chúa ban phước cho khóa học.

Khóa học diễn ra sôi động

IMG_2415

IMG_2403

Nhiều học viên nhận thấy sự hiện diện và sự ban phước của Đức Thánh Linh.

Các nhóm thảo luận hăng say

IMG_2370

IMG_2434

IMG_2520

Tiến trình thực hành Coach theo mô hình C.O.A.C.H  model được áp dụng trực tiếp vào những “Nhu Cầu Cá Nhân,” một số bạn đã đưa ra được “Các Bước Hành Động ” cụ thể; Một số bạn đã khám phá ra những hướng giải quyết.

IMG_2556

IMG_2544

IMG_2466

Điều khích lệ nhất là tấm lòng khao khát học hỏi của các học viên. Thậm chí, sau buổi học đầu tiên, có hai chị em nhà ở cách xa hơn 10 km đã xin phép cho hai ông chồng đến dự thính!

IMG_2570

Quả thật, Đức Chúa Trời hứa, Ngài sẽ rót nước trên những kẻ khát! (Esai 44:3)

IMG_2564

Mọi vinh hiển xin dâng lên Thiên Chúa!