Khóa Học Coaching tháng 10/2013 tại Singapore

KHÓA HỌC: “CORE COACHING SKILLS CERTIFICATE PROGRAM”

 

Tạ ơn Chúa, tháng 10 năm 2013, chị Xuân và anh Joseph đã hoàn tất khóa học: “Core Coaching Skills Certificate Program” tại Singapore.

 IMG_0214   

Khóa học thật là bổ ích, với những huấn luyện viên chuyên nghiệp, quốc tế,

 02 quoc te

Các học viên thân thiện và nhiệt thành,

 03 nhiet thanh

 

Phòng học và sinh hoạt tiện nghi,

 04 tien nghi

Sau khóa học, tất cả các học viên đều nắm được những kỹ năng căn bản trong Coaching; vận dụng Mô hình C.O.A.C.H, thực hành thành thạo Coach với những tiêu chuẩn của Hiệp Hội Coaching Quốc Tế.

Đặc biệt khóa học nhấn mạnh, là những Cơ-đốc-nhân cần phải đặt nền tảng của Coaching Cơ-đốc dựa trên tình yêu thương và sự khôn ngoan của Đức Thánh Linh.

 05 Thanh Linh

Tạ ơn Đức Chúa Trời, khóa học thật hiệu quả và nhiều phước hạnh!