Khóa Học Coaching Cấp 1 #3

Khóa học Coaching CVN I#3 kết quả thật đáng khích lệ!

Khóa học trang bị những kỹ năng sống hữu ích:

IMG_3233

IMG_3397

Các nhóm thảo luận và thuyết trình sôi nổi:

IMG_3226

 

IMG_3185

Các học viên phát biểu nhiệt thành:

IMG_3377

IMG_3374

Thực hành Coach ngay trong khóa học:

IMG_3320

IMG_3468

IMG_3444

Tiệc trà  trong giờ giải lao:

IMG_3195

Khóa học kết thúc tốt đẹp với những lời phát biểu cảm nghĩ rất cảm động.