Thiếu khôn ngoan trong việc giúp đỡ người khác

Quan tâm giúp đỡ mọi người là một đức tính tốt. Cho dù chỉ là một vài lời khuyên, đóng góp.

Tuy nhiên, cùng với lòng nhiệt tình, nếu đưa ra những lời khuyên, góp ý không đúng lúc, không đúng chỗ; đặc biệt là vội vã thì cũng gây rất nhiều phiền toái, thậm chí dẫn đến những hậu quả khôn lường. Đó thực sự là thiếu khôn ngoan trong việc giúp đỡ người khác. Bạn nghĩ sao?!

Coaching là phương pháp lắng nghe một cách chân thành, đồng cảm, đặt những câu hỏi gợi mở; giúp chính người có nhu cầu có thể tự khám phá ra bản chất sự việc, tìm ra những phương cách sáng tạo, khả thi nhằm xây dựng và thực hiện những bước đi rất cụ thể cho chính mình; từ đó vượt qua khỏi nan đề, hay đạt đến mục tiêu hiệu quả và nhanh chóng hơn.

Hy vọng rằng bạn sớm có được những trải nghiệm mới và tốt đẹp này thông qua phương pháp Coaching!

Hà Nội, tháng 5 năm 2013

Joseph Đoàn Viết Long