Thiếu khôn ngoan trong giao tiếp

Trong cuộc sống, GIAO TIẾP là một nhu cầu vô cùng quan trọng, nó không thể thiếu được trong mỗi một người. Từ khi còn nằm trong bụng mẹ chuẩn bị cất tiếng chào đời, cho đến khi hấp hối từ giã cõi trần gian ai ai cũng có những mối liên hệ, tương giao với người xung quanh mình.

Dầu vậy, không phải mọi người đều có cách ứng xử đúng đắn. Số người thực hiện việc GIAO TIẾP thể hiện có kỹ năng hay khôn khéo lại càng không nhiều.

Sách Gia-cơ chương 3, câu 2 trong Kinh Thánh chép: “Tất cả chúng ta đều vấp phạm nhiều cách. Ai không vấp phạm trong lời nói, đó là người trọn vẹn, có thể kiềm chế được cả thân thể mình.”

Bản thân tôi cũng vậy, trước đây tôi nghĩ rằng mình là người chân thành, nhiệt tình, thẳng thắn, khẳng khái, trực tính. Những điều đó không giúp tôi tránh khỏi bị sai lầm trong việc giao thiệp hàng ngày, đôi khi làm tổn thương người đối thoại. Có khi tôi cảm thấy rất khó xử, hối hận về những lời nói hấp tấp của mình. Không biết có ai như vậy không? Có khi tôi cho rằng mình là người tính nóng, cương trực; muốn vào thẳng vấn đề; “không vòng vo Tam Quốc.” Dân gian có câu: “Sẩy tay, sẩy chân còn đỡ được chứ sẩy miệng thì hậu quả khôn lường!”

Coaching là một phương pháp giúp tôi phát triển KỸ NĂNG GIAO TIẾP rất hữu ích trong đời sống với mọi người xung quanh mình như: Kỹ năng nghe, kỹ năng đặt câu hỏi,… Từ đó tôi có được những thông tin chính xác hơn. Cùng với sự tiếp cận bằng một tấm lòng chân thành, qua đó giúp tôi nhìn nhận sự việc, con người khách quan hơn nhiều.

Coaching là một phương cách giao tiếp đúng đắn và khôn ngoan!

Hà Nội, tháng 5 năm 2013

Joseph Đoàn Viết Long