Sức mạnh của việc lắng nghe

Nghe là một trong bốn yếu tố chính của quá trình coaching. Mọi mối quan hệ coaching đều bắt đầu với lắng nghe, bởi vì chỉ khi chúng ta nghe chúng ta mới có thể học biết người được chúng ta coachi là ai và trong trái trái tim họ đang có điều gì. Nghe tạo ra một môi trường tuyệt vời cho sự thay đổi.
Trong văn hóa của chúng tôi, cuộc sống rất đơn giản, chúng tôi có thể nói ý tưởng của mình hoặc trao đổi thông tin khách quan mặc dù hiếm khi có một cuộc đối thoại thật sự hay thân mật với bất cứ ai. Có nhiều cuộc trò chuyện của chúng tôi chỉ đơn giản là hai đoạn độc thoại; để hết đêm (hoặc có thể giống như việc ICBM đi qua trong tầng bình lưu) khi mỗi người đều cố gắng để đề đạt quan điểm của mình. Khi chúng ta tập trung vào những điều chúng ta và không nỗ lực để thực sự lắng nghe những người mà chúng ta đang trò chuyện cùng chúng ta mất đi cơ hội để được thực sự lắng nghe.

Tất cả chúng ta đều muốn được lắng nghe. Chúng ta mong muốn được chấp nhận, được biết đến, được đánh giá cao vì chúng ta là ai. Con người có ước muốn mạnh mẽ như vậy nên chúng ta rất khó chấp nhận một lời phê bình từ một người nào đó chúng ta cảm thấy vốn không chấp nhận chúng ta. Chúng ta đối phó với người đó thay vì giải quyết những vấn đề hiện tại.
Bạn đã bao giờ từ chối một lời chỉ trích từ người này, và sau đó một thời gian ngắn lại chấp nhận sự quở trách đó từ một người khác, và sự khác biệt duy nhất là người thứ hai là một người bạn và là người đầu tiên thì không? Khả năng của chúng ta nghe phụ thuộc vào việc ai làng người đang nói. Tương tự như vậy, khả năng của chúng ta để thay đổi và làm việc ở mức sáng tạo và hiệu quả tối đa phụ thuộc nhiều vào một môi trường có tính hỗ trợ. Điều này mang đến một cái nhìn thú vị về con người:

Bày tỏ sự chấp nhận và niềm tin vào một người thường mang lại tăng trưởng nhanh hơn so với việc chỉ ra những việc làm không đúng.

Lắng nghe liên quan đến tôn trọng và chấp nhận. Con người thường cởi mở và chịu ảnh hưởng nhất bởi những người chấp nhận và đánh giá cao họ. Vì vậy, học cách lắng nghe thực sự, chăm chú và trực quan là điều vô cùng quan trọng để ảnh hưởng đến những người khác. Lắng nghe là một công cụ đầy sức mạnh để thay đổi cuộc sống, bởi vì sự chấp nhận có liên hệ tới giải phóng người ta thoát khỏi sự băn khoăn về mối quan hệ giữa họ và người truyền thông điệp để tập trung vào vấn đề .