Sự thất bại dễ thương

Sau khi học xong khóa học NHỮNG KỸ NĂNG COACHING CHO NHỮNG NGƯỜI LÃNH ĐẠO của nhà Coaching quốc tế Steve, tháng 4 năm 2010 trở về, tôi hăng hái tụ họp một nhóm thanh niên, sinh viên, học sinh, nhân viên công sở lại, và  nhiệt thành giới thiệu với họ về một kỹ năng mới:

“Phương pháp đặt câu hỏi này có thể giúp các bạn khám phá ra bản chất những nan đề trong cuộc sống của bạn. Cũng làm nảy sinh ra những ý tưởng tươi mới, xây dựng những kế hoạch nhằm đạt đến những mục tiêu trong đời sống, học tập và công việc làm của các bạn. Ngoài ra cũng giúp các bạn có thể cải thiện đáng kể các mối quan hệ trong đời sống của các bạn nữa…”

Khoảng 15 thành viên của tôi rất hào hứng khi nghe tôi giới thiệu. Tôi mời một vài người lên làm thí sinh cho phần đối thoại mẫu. Sau khi chào thăm, tôi đặt một loạt câu hỏi dồn dập cho  một thí sinh. Cô ấy là một sinh viên ngành kế toán mới ra trường. Những câu hỏi tới tấp đó khiến cô ta đỏ cả mặt trước tất cả mọi người…!

Ngay sau đó tôi nhận thấy, mình đã “đẩy” cô ấy vào tình huống khó xử. Cuối buổi gặp gỡ và giới thiệu đó. Cô ấy nói với tôi rằng: “Cháu thấy cách tiếp cận cũng mới mẻ và thú vị. Nhưng khi đó cháu có cảm giác mình như là “tội phạm trước mặt thanh tra” vậy, làm cháu sợ hết vía! (smile)”

Tôi thành thật xin lỗi cô ấy. Mọi người thì rất sốt sắng và muốn thực hành một cách nhanh chóng. Đó là một kỷ niệm khó quên trong sự nghiệp Coaching của tôi – Giai đoạn của một Coacher non trẻ và hăng hái!

Sau buổi đó hầu hết các thành viên đều đã ghi danh để được Coach, họ là những người khao khát tiến bộ; trung tín và hứng thú. Một thời gian sau, thật đáng khích lệ, hầu hết mọi người đều đã thu được những kết quả rất khác biệt!

Cô gái được mời làm thí sinh mẫu đó đã trở thành một nhân viên kiểm toán của một tập đoàn kiểm toán quốc tế. Trong sự tiến bộ của cô ấy có sự dự phần tích cực của Coaching, thật vui vì vợ chồng chúng tôi đã cùng dìu dắt cô ấy.

 

Hà Nội, tháng 6 năm 2013,

Joseph Đoàn Viết Long