Quy trình không phải (ngược lại với) Nội dung

Dưới đây là một đoạn trích từ Mô hình COACH các nhà lãnh đạo cơ đốc của Keith E. Webb
Để coach tốt thì cần phải phân biệt giữa Quy trình và nội dung. Phần nội dung của một cuộc trò chuyện coach bao gồm các chủ đề của cuộc nói chuyện, sự kiện, thông tin, ý tưởng, và các cam kết. Quy trình này là cách mà người coach và người được coach thảo luận và làm việc về Nội dung.

Trách nhiệm về Quy trình và nội dung không được chia đều trong coaching. Sự thiếu cân bằng này không phải là điển hình của các loại hình kết nối khác, và đây là những gì làm cho coaching có sức mạnh như vậy. Trong một cuộc trò chuyện giữa những người bạn, Nội dung được tạo ra bởi mỗi cá nhân một cách khá cân bằng, đó là mỗi người nói lên, chia sẻ những câu chuyện, ý tưởng, đề nghị, và lời khuyên của mình. Và nếu bạn đang ở trong một vai trò giảng dạy, bạn có thể chịu trách nhiệm cho cả Quy trình và Nội dung.

Người coach không cung cấp nội dung: thông tin, ý tưởng, hay khuyến nghị. Trong coaching, người coach tập trung gần như hoàn toàn về quy trình, rút ra gần như tất cả các nội dung từ người được coach.

kw005-vi

Chú ý những động từ lúc bắt đầu của mỗi câu Quy trình. Quy trình chủ yếu là động lực cho không khí và cuộc trò chuyện. Người coach hầu như chịu trách nhiệm hoàn toàn cho quá trình này. Tất cả giai đoạn của Quy trình trực tiếp dẫn đến việc giúp người đựoc coach có những khám phá, tìm giải pháp,hiểu biết và hành động. Là một người coach tập trung vào Quy trình, chính người đựợc sẽ tìm thấy câu trả lời của riêng mình.
Sức mạnh của coaching nằm trong Quy trình. Người coach tiếp sưc cho người khác bằng cách giúp họ tự khám phá, có sự rõ ràng và nhận thức, cũng như bằng cách hình thành nội dung từ họ. Một người coach tốt sẽ giúp rút ra những gì Chúa Thánh Linh đã đặt để trong những người mà họ coach.

Còn Bạn?

  • Trong khi làm coaching, bạn đã cung cấp bao nhiêu phần Nội dung?
  • Kĩ năng nào trong Quy trình bạn muốn phát triển hơn nữa?