Kiểm tra động lực

Yếu tố thành trọng nhất quyết định thành công trong một mối quan hệ coaching là động lực của người được coach. Vì vậy, trước khi bạn bắt đầu, hãy dừng lại một chút và kiểm tra động lực của họ. Nếu một người bỏ chính tiền túi của mình để trả cho việc được coach thường có một mong muốn ở mức độ cao cho việc nhận lại . Những người tìm đến với bạn và yêu cầu dịch vụ của bạn trong lúc khó khăn thường có động cơ tốt. Nhưng đó không phải luôn là cách khởi đầu cho mối quan hệ coaching không mất tiền. Bạn có thể tự tìm đến một nhà lãnh đạo mới và cung cấp dịch vụ coaching của bạn. Hoặc bạn có thể coach cho một trong những người mới đến nhận việc tại nơi làm việc của bạn, một thành viên trong nhóm tại nhà thờ, hoặc thậm chí một người nào đó có tiềm năng là một khách hàng của bạn.

Khi một người nói, “Vâng,” để được coach, câu trả lời này có thể có nhiều nghĩa khác nhau. Nếu chúng ta đã được một nhà lãnh đạo yêu cầu tìm một người coach, “Vâng” ở đây có thể có nghĩa là, “được, tôi sẽ làm điều đó nếu bạn muốn tôi làm.” Nếu chúng ta được cung cấp coaching miễn phí, “vâng” có thể có nghĩa là, “ok , tôi sẽ làm điều đó như một sự giúp đỡ cho bạn.” Chúng ta cũng có thể nói,” Vâng “, và có nghĩa là,” ok, tôi sẽ thử xem liệu đây là một việc đáng giá.” Không một câu trả lời trong số những câu trả lời trên không thể hiện một động lực đủ tốt để xây dựng một mối quan hệ coaching.

Hoặc chúng ta trả lời: “Có”, có nghĩa là vì, “Tôi không biết phải trả lời bạn thế nào nữa”, “Không” “vì vậy tôi sẽ đồng ý điều này và sau đó không bao giờ xuất hiện trong các buổi gặp mặt.” Rõ ràng là, kiểu trả lời như thế sẽ chẳng đi đến đâu. Những gì bạn muốn là một câu “có” nhiệt tình, đầy quan tâm và chắc chắn.
Để được coach, khách hàng phải tìm một lý do thuyết phục tại sao họ muốn được thay đổi từ bên trong, và họ phải tin rằng quá trình coaching có thể giúp họ làm điều đó. Bạn đang tìm kiếm cảm hứng từ bên trong hoàn toàn trái ngược với áp lực bên ngoài.

Bạn đôi khi có thể biến một câu “Có” yếu ớt thành một câu “có”mạnh mẽ bằng cách giúp người đó phát triển một lý do để thay đổi. Tôi gọi phương pháp này là kết nối với động lực của bạn. Ý tưởng là để giúp mọi người vẽ một bức tranh đồ họa về một lai tốt đẹp hơn mà coaching có thể hướng họ tới, Kỹ thuật này cũng nhiều lần có hiệu quả rất tốt khi người được coach đã thực sự bỏ sức lực cho một mục tiêu thay đổi hoặc là sẵn sàng để từ bỏ. Bảng dưới đây liệt kê năm câu hỏi mà tôi sử dụng để giúp mọi người nắm bắt một tầm nhìn cho sự thay đổi. Nếu bên trong người được coach có động lực, các câu sẽ giúp bạn tìm thấy và làm nóng nó lên.