Không vấn đề

Tạp chí Tuần báo kinh doanh đã phỏng vấn 2000 nhà quản lý và điều hành “ Bạn có nằm trong số 10% người làm việc hiệu quả nhất trong công ty của mình không?” Kết quả đã cho thấy rằng tổng số 90 % công nhân trả lời là có! Con số trả lời “có” dường như không thể này đến từ 89% người nữ, và 91% người nam và con số lớn 97% các nhà điều hành.

Điều gì đã xảy ra ở đây? Những nhà xã hội học nhận thấy rằng quan điểm thổi phồng bản thân là kết quả của việc “tự nâng mình lên”. Dưới nhiều cách thức khác nhau, tự nâng mình lên là việc đánh giá một cách cường điệu về điểm mạnh, khả năng và sự đóng góp của chúng ta. Chúng ta sử dụng nó để bảo vệ hình ảnh cá nhân. Chúng ta tập trung vào những đóng góp tính cực và điểm mạnh của bản thân, xem nhẹ hay bỏ qua những hành vi tiêu cực hay điểm yếu của mình.

Tự đề cao mình có thể khiến chúng ta tin tưởng rằng một cách kì diệu chúng ta có thể chuyển biến những suy nghĩ thành hành động

Richard cần visa để nhập cư. Tôi hỏi anh về diễn tiến sự việc, những yêu cầu về visa và khung thời gian. Anh phớt lờ câu hỏi với câu trả lời “ Không vấn đề gì cả, tôi có bằng tiến sĩ và sự hỗ trợ từ một nhà tài trợ địa phương. Tôi sẽ không gặp khó khăn gì với chính phủ Italia.

Nhưng hóa ra rằng chính phủ Italia chẳng hề đưa ra qui định nào nói rằng “ Tất cả những ai có bằng tiến sẽ được chào đón đến nước Ý cả”. Thay vào đó, họ đòi hỏi hàng lô những thủ tục giấy tờ cho thấy tiêu chuẩn cao và mất hàng tháng trời để xin thủ tục visa. Richard đã đánh giá hơi quá sự dễ dàng trong qui trình làm thủ tục visa nhập cư vào Italia.

Kết quả của sự tự nâng mình đó là xu hướng đánh giá quá mức những gì chúng ta có thể làm, cả về mặt khả năng chúng ta có thể hoàn thành công việc và tốc độ hoàn thành công việc. Đôi khi những người được coach có thể là hơi ngây thơ và tham vọng quá đáng khi đặt ra các bước hành động. Coaching có thể giúp thay đổi vấn đề này.Trong khi một bước hành động là do 100% do người được coach quyết định, thông qua trao đổi, người coach có thể hỏi những câu hỏi làm rõ liên quan tới việc hình thành các bước hành động, và việc thực hiện các bước đó, và xác định thời gian hoàn thành khả thi. Việc coaching tốt có thể giúp mang lại sự cân bằng từ sự dự tính thái quá gây ra do sự tự nâng mình.

Câu hỏi coaching

  • Bạn sẽ thực hiện những bước hành động này như thế nào?
  • Những vấn đề nào có thể nảy sinh khi bạn tiến về phía trước?
  • Những sự giúp đỡ hay hỗ trợ nào từ những người khác mà bạn cần?

Keith Webb (www.creativeresultsmanagement.com)