Bước ra khỏi cái hộp

Lần nọ, tôi đã từng làm một buổi choaching ngắn mà mục tiêu của người được coach là đưa ra quyết định lựa chọn một trong hai chương trình đào tạo khác nhau (tại thời điểm đó anh đang theo đuổi một cái bằng bao gồm cả hai thứ đó) để chuẩn bị tốt nhất cho sự nghiệp của anh. Tôi bắt đầu hỏi anh một số câu hỏi mở cơ bản:

  • Bạn thích loại công việc nào?
  • Trong công việc trước đây của bạn, bạn thích gì trong lĩnh vực đó?
  • Bạn làm tốt nhất điều gì?
  • Với từng chương trình này sẽ cho phép bạn làm gì?

Khi tôi đã có một số thông tin cơ bản, tôi sẽ bắt đầu đặt ra một số câu hỏi để giúp anh ta đánh giá lựa chọn của mình.
Nhưng sau năm phút của buổi coach anh đã nhận một sự bày tỏ: anh nghĩ về thời gian anh đã từng học tập cho sự nghiệp mục sư, nhưng rất thích công việc quản lý hiện tại của mình (anh đã làm công việc này chỉ để trả tiền học của mình) nhiều hơn so với vị trí mục vụ trước đây của mình. Sau mười phút, anh đã nghĩ tới việc từ bỏ một chương trình đào tạo và thay đổi chương trình kia để theo đuổi một sự nghiệp hoàn toàn mới.
Trong trường hợp này người được coach đưa ra một nhiệm vụ đơn giản: giúp tôi lựa chọn giữa hai sự lựa chọn. Nếu tôi đã hỏi những câu hỏi mang tính giải quyết vấn đề dựa trên các loại câu trả lời tôi mong đợi, chúng tôi đã bỏ lỡ một bước đột phá tuyệt vời. Nhưng tôi đã sử dụng hai mẹo hỏi yêu thích của mình, và điều đó dẫn chúng tôi đến một cánh cửa mở ra một hướng đi bất ngờ.

Điều đầu tiên là dành nhiều thời gian (thậm chí trong một buổi coach ngắn) để thu thập thêm thông tin trước khi giải quyết vấn đề. Hầu hết chúng ta nhảy vào bước giải quyết vấn đề quá nhanh chóng. Bạn càng có nhiều thông tin bạn, bạn càng phải làm việc nhiều khi bạn giải quyết các vấn đề.
Người ta thường tìm đến một người coach khi họ đang bị bế tắc. Họ đã xem xét tình hình để một độ sâu nhất định, nhưng với mức độ thông tin có được mà họ không thể tìm ra một giải pháp khả thi. Họ đang suy nghĩ bề trong một cái hộp, và hộp là tập hợp các thông tin mà họ đã có xem xét. Là một người coach công việc của tôi là giúp họ ra khỏi hộp để sức sáng tạo của họ có thể giải quyết vấn đề. Một cách rất đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả là yêu cầu mọi người nói về tình hình của họ cách lớn tiếng. Họ sẽ đi theo, nghe lại tất cả các thông tin bên trong hộp của họ, và Eureka! Và khi đó ý tưởng mới xuất hiện trong đầu của họ.

Đó là những gì đã xảy ra với vị khách này. Những câu hỏi mở tôi đặt ra đã khuấy động một tư duy mới và sáng tạo. Thay vì cố gắng để lựa chọn giữa hai lựa chọn hiện tại, câu trả lời mà anh tìm thấy nằm bên ngoài hộp: một sự nghiệp mới. Vậy tóm lại, đây là kỹ thuật này: khi một khách hàng đang bế tắc và không thể giải quyết một vấn đề, hãy bắt đầu bằng cách yêu cầu họ nói chuyện về nó. Dưới đây là một số ví dụ về các loại câu hỏi bạn có thể hỏi:

  • Hãy tả về các vấn đề bạn đang phải đối mặt.
  • Hãy cho tôi biết tình hình của bạn trước kia cho tới khi gặp khó khăn này.
  • Các thông số bạn phải làm việc trong là gì?
  • Những lựa chọn nào bạn đã xem xét?
  • Bạn đã thử những gì ? và kết quả là gì?
  • Đâu là kết quả bạn muốn nhắm đến?

Có thêm càng nhiều thông tin sẽ giúp bạn và những người được bạn coach suy nghĩ về bên ngoài hộp càng dễ dàng hơn.