Bốn kiểm nghiệm để biết tính hiệu quả của một bước hành động

Nói một cách chính xác, điều gì làm cho một bước hành động hiệu quả? Hãy nhìn vào các câu sau đây, và chọn một câu bạn nghĩ là ví dụ tốt nhất:
1. “Tuần tới tôi sẽ làm một cái gì đó cho điều đó.”
2. “Tôi sẽ tìm ra đại học tôi muốn vào học vào cuối tháng này.”
3. “Tôi nghĩ có lẽ tôi nên gọi cô ấy trong tuần này và chỉnh đốn một vài việc.”
4. “Thứ ba, tôi sẽ dành thời gian để dọn dẹp toàn bộ ngăn kéo và vứt tất cả mọi thứ không cần thiết đi.”
5. “Tôi sẽ gọi điện cho năm nơi đang tuyển người làm hàng đầu và gửi hồ sơ của tôi tới đó.”

Hình thành các bước hành động là quá trình làm rõ mục tiêu, bạn có thể ghi các hành động được cam kết trong cuốn sách ghi chép hàng ngày của bạn. Dưới đây là bốn bài kiểm tra đơn giản, bạn có thể sử dụng để đánh giá một bước hành động:
1. Kiểm tra tính rõ ràng: Tôi biết chính xác những gì tôi cần phải làm
2. Kiểm tra sự cam kết: Tôi chắc chắn sẽ làm điều này
3. Kiểm tra sổ lịch cá nhân: tôi đã chia nhỏ từng bước tiến hành và sắp xếp trong sổ lịch cá nhân của tôi.
4. Kiểm tra hạn chót: Tôi biết khi nào tôi phải hoàn thành điều này

Nào, chúng ta hãy quay trở lại và đánh giá năm bước hành động mẫu của chúng ta và xem cách họ tiến hành chúng. Ví dụ số 4 (“Ngày thứ ba tôi sẽ dành thời gian để dọn dẹp toàn bộ ngăn kéo và vứt tất cả mọi thứ không cần thiết đi”) là một ví dụ mà vượt qua tất cả bốn bài kiểm tra. Tính rõ ràng, sự cam kết, được sắp xếp trong một cuốn sổ lịch cá nhân và có một thời hạn chót. Ngược lại, bước đầu tiên (“Tôi sẽ làm một cái gì đó về điều đó vào tuần tới”) thiếu tính rõ ràng. Chính xác, cái gì là cái bạn sẽ làm? Vì không nhắc đến tên một giải pháp cụ thể, thật quá dễ dàng để trì hoãn làm điều này. Nếu không biết những gì cần phải làm thì khá khó khăn để khiến người ta có trách nhiệm ! Các bước hành động phải rõ ràng, cụ thể và chính xác. Để làm rõ một bước hành động mơ hồ, chỉ cần hỏi: “Thẳng thắn: chính xác thì bạn đang lập kế hoạch để làm gì?”

“Tôi sẽ tìm ra đại học tôi nhập học vào cuối tháng này” không vượt qua bài kiểm tr sổ lịch cá nhân. Tìm hiểu các trường đại học tham dự là một dự án có liên quan đến nhiều bước hành động. Để hoàn thành dự án, bạn phải nghiên cứu rất nhiều trường học qua Internet, chọn ra top năm trường bạn thấy khả quan nhất, và có thể có một ngày cuối tuần đi thăm trong khuôn viên trường. Mỗi điều trong mục phụ này là một bước hành động mà vượt qua bài kiểm tra sổ lịch cá nhân (vd: “đêm Thứ Sáu: nghiên cứu năm trường từ danh sách của tôi trên Internet”), nhưng các ví dụ ban đầu là một dự án. Để có một bước hành động, bạn phải có khả năng sắp xếp các mục trên lịch của bạn. Đối với nhiều người được coach, họ đã biến những dự án thành những bước hành động, và điều này thật hiệu quả.
Ví dụ thứ ba (“Tôi nghĩ có lẽ tôi nên gọi cô ấy trong tuần này và chỉnh đốn một vài việc”) không vượt qua bài kiểm tra sự cam kết. Các từ “nghĩ” và “có lẽ” thể hiện lời nói gió bay. Những người như thế này đang suy nghĩ về việc thực hiện hành động này, nhưng vẫn chưa đưa ra một cam kết bên trong để làm. Không nên cho phép người được coach ậm ờ đối với một bước hành động! Những người này nên nói, “Tôi chắc chắn sẽ làm được này,” hoặc sửa lại các bước hành động để họ có thể tuyên bố như thế. Các bước hành động là công việc khó khăn. Nếu chúng ta không có và nói ra một cam kết rõ ràng, phần trăm chúng ta sẽ làm điều đó không phải là cao.
Đôi khi không phải có thể dễ dàng cam kết bởi vì các bước hành động phụ thuộc vào người khác. Ví dụ, nếu bước hành động một người là “có một cuộc trò chuyện với chị tôi về bất động sản trong tuần này”, người này có thể có khả năng không gặp được  chị mình. Bởi vì kết quả không hoàn toàn dưới sự kiểm soát của người đó, mục tiêu này có thể không đạt được. Hãy thiết lập một mục tiêu mà bạn có thể kiểm soát, bằng cách chỉnh sửa lại mục tiêu đó để bạn có thể thực hiện một mình: “. Tôi sẽ thực hiện ít nhất là ba nỗ lực để chị tôi và nói chuyện về bất động sản trong tuần này”
Bước tiềm năng thứ năm (“Tôi sẽ gọi điện cho năm nơi đang tuyển người làm hàng đầu và gửi hồ sơ của tôi tới đó”) không vượt qua bài kiểm tra hạn chót? Đây là một sai lầm phổ biến. Sửa chữa nó bằng cách hỏi người được coach, “Khi nào bạn sẽ hoàn thành công việc đó?”