Bảy nhận thức từ coaching cho giới điều hành

Tôi đang chuẩn bị để nói chuyện với một nhóm người lãnh đạo cơ đốc và tôi muốn truyền đạt với các bạn tại sao các kỹ năng và tư duy coaching lại chứa nhiều sức mạnh như vậy. Dưới đây là 7 ý kiến của tôi:

1. Chúng ta hãy hành xử trong đời sống mình theo tâm trí đổi mới. Đừng chờ cho đến khi bạn phải hoàn toàn được thuyết phục, hãy thử làm điều đó. Suy nghĩ và thái độ của bạn sẽ bị ảnh hưởng bởi những việc mà bạn đã làm thành công. Đức tin của Abraham được làm trọn bởi việc làm của ông (Gia cơ 2:22)

2. Xác định kết quả mà bạn muốn trong tương lai và tập trung vào những điều quan trọng. Biết được điều mà bạn muốn và bạn sẽ theo đuổi nó dễ dàng hơn. Giô-suê có sự cam kết rõ ràng về điều mình phải làm trong tâm trí của ông (Giô- suê: 24:15)

3. Một nhận thức rõ ràng cho phép chúng ta có được những quyết định sáng suốt hơn và thấy được những trở ngại tiềm ẩn một cách rõ ràng hơn. Những câu hỏi là công cụ số một giúp bạn nâng cao nhận thức.

4. Luôn luôn xác định rõ những bước hành động tiếp theo. Chúng ta vẫn biết rằng sẽ có những hạn chế của các dự định tuy là tốt. Hãy thiết lập các bước hành động biến những suy nghĩ vô hình thành những kết quả hữu hình. “ Chớ lấy nghe làm đủ mà tự lừa dối mình nhưng hãy làm theo những điều mình đã được nghe” (Gia cơ 1:22)

5. Chia sẻ với người khác về những ý tưởng của chúng ta giúp tăng cường tính cam kết. Chúng ta có khả năng đạt được mục tiêu của mình gấp mười lần nếu chúng ta chia sẻ với ai đó về những ý tưởng này. Đó chẳng phải là lý do tại sao chúng ta được phán hãy xưng tội mình với nhau sao? (Gia-cơ 5:16)

6. Nhận ra ai đó hỏi bạn rằng: Chúng ta đã làm gì để có thể tăng khả năng thực hiện điều đó? Dõi theo những bước hành động của bạn bằng việc đặt câu hỏi “ Bạn đã đạt được sự tiến bộ gì?”

7. Chúng ta hãy thay đổi bằng cách chấp dứt những hành vi không mong muốn và thực hiện những hành vi được mong đợi. Tất cả những kỹ thuật coaching nhắm tới hai điều này, đặc biệt là việc thực hiện một hành vi mới. Theo thuật ngữ Thánh Kinh “ Dừng lại” và “ Hãy làm đi” ám chỉ về sự “ăn năn.”

Các câu hỏi coaching

  • Bạn thường xuyên luyện tập nhận thức nào ở trên?
  • Tuần này bạn cần bắt đầu với nhận thức nào?
  • Ngày hôm nay hãy đặt một mục tiêu cùng với các bước hành động và nhờ một ai đó giám sát về sự tiến triển của mục tiêu đó vào tuần tới.

Keith Webb (www.creativeresultsmanagement.com)