Trong blog mới nhất, chúng tôi đã nói về vai trò của coaching cho cuộc sống trong việc giúpchúng tôi tìm thấy và tập trung vào mục đích cuối cùng của chúng tôi. Vậy, đâu là sự khác biệt thiết thực khi đến với coaching cuộc sống? Dưới đây là bảy lợi ích thiết thực khi đến với coaching cuộc sống mà người được coach nhận được:

Hiểu mục đích cuộc sống của bạn: cung cấp ý nghĩa, tầm quan trọng và nền tảng cho việc có quyết định lớn trong cuộc sống; cung cấp hướng dẫn làm thế nào để sống một cuộc sống có mục đích.

Phù hợp với giá trị cốt lõi: Thêm lên sự hài lòng với cuộc sống, giảm căng thẳng và thất vọng vì bạn làm những gì quan trọng thay vì những gì mong đợi hoặc những gì cuộc sống bắt bạn làm.

Loại bỏ sự nhu nhược: Giải phóng năng lượng để theo đuổi mục tiêu quan trọng trong cuộc sống, đồng thời tăng niềm vui trên cuộc hành trình của bạn.

Xác định và khắc phục cản trở bên trong con người bạn: Khiến bạn lột bỏ và tiến về phía trước, và cho bạn sự tự do mà bạn đã luôn luôn mong muốn khỏi nỗi sợ hãi và nghi ngờ bản thân từ lâu.

Hình thành kế hoạch hành động cho mục đích sống: Tạo ra những bước tiến thật theo mục đích sống của bạn, với suy nghĩ là cuộc sống của bạn sẽ đi về đâu đó.

Làm rõ sự kêu gọi của Thiên Chúa: bạn càng vâng phục Chúa, mối quan hệ của bạn với Ngài càng trở nên thân mật, và bạn càng có ích cho Vương quốc Thiên đàng.

Có được sự hướng dẫn của Thiên Chúa trong cuộc sống của bạn: bạn sẽ ngợi ca, yêu và thờ phượng Đấng Tạo Hóa của bạn.

Tony Stoltzfus (www.coach22.com)