Trương Thị Thu Hương

Trương Thị Thu Hương học sinh lớp 12 – Thành phố Huế. Giải nhất Kỳ thi Tiếng Anh online Tỉnh Thừa Thiên-Huế năm 2012

Huong

Coaching giúp tôi xác định mục tiêu rõ ràng hơn; giúp tôi nhận biết những việc nào cần ưu tiên; đồng thời tìm ra cách thực hiện công việc và học tập cụ thể. Coaching giúp tôi nhận ra những hạn chế, hay những điểm mạnh của chính mình.Và coaching cũng giúp tôi tìm ra cách truyền đạt ý tưởng của mình với mọi người đúng đắn. Coaching rất hiệu quả!