Lê Thị Sen

senLê Thị Sen: Sinh viên Cao Đẳng Kinh Tế

Coaching giúp tôi xác định mục đích, động cơ, tìm ra phương pháp để học tập tốt hơn.