Nguyễn Văn Đức

duc-nguyenNguyễn Văn Đức: Sinh viên năm thứ hai, Đại Học Thương Mại Hà Nội, ngành Quản Trị Kinh Doanh

Qua coaching tôi nhận ra những hạn chế và điểm mạnh của mình.Tôi đã xây dựng được lịch học tập cụ thể hơn.Biết cách sắp xếp thứ tự ưu tiên trong các công việc.Nắm được những nguyên tắc thuyết trình trong học tập.