Nguyễn Thị Thủy

thuy-nguyenNguyễn Thị Thủy: Nhân viên Kiểm Toán, công ty kiểm toán EMMANUEL Hàn Quốc

Coaching giúp tôi nhận biết rằng: Có nền tảng niềm tin chân chính cho cuộc sống là điều quan trọng nhất. Coaching giúp tôi khám phá ra cách làm việc với lãnh đạo, các đồng nghiệp; quản lý nhân viên hay làm việc với các đối tác hiệu quả hơn.

Coaching giúp tôi sống có động lực rõ ràng hơn; xây dựng mối quan hệ tốt hơn với mọi người