Nguyễn Thành Đạt

dat-nguyenNguyễn Thành Đạt: Sinh viên năm thứ hai trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải – Ngành Cao Đẳng Cơ khí ô-tô.

Được Coach, tôi thấy vui vì có người quan tâm. Giúp tôi nhận ra những hạn chế và tìm ra cách khắc phục. Coaching giúp tôi khám phá sâu rộng hơn về lĩnh vực mình đang quan tâm. Tôi cũng học được cách để bày tỏ thái độ và cách ứng xử với mọi người tốt hơn.
Coaching giúp tôi tiến bộ. Tôi rất được khích lệ khi được Coach!