Nguyễn Ngọc Uyên Phương

Nguyễn Ngọc Uyên Phương: Sinh viên thứ nhất trường Đại Học Kinh Tế – Thành phố Huế / Ngành: Kinh Tế Nông Nghiệp – Tài Chính.

Huong Hue

Coaching giúp tôi trưởng thành: Nhận ra những hạn chế của mình; loại bỏ những sự mặc cảm, tự ti; tìm ra phương án học tập tốt hơn. Coaching giúp tôi thay đổi thái độ, lời nói và hành động; cải thiện mối quan hệ với mọi người. Coaching giúp tôi khám phá ra những vấn đề quan trọng ngay trong khi trò chuyện. Giúp tôi nhận biết những hạn chế của mình, tìm ra giải pháp thực hành, giúp thay đổi những cá tính. Được chia sẻ nỗi niềm, thông qua coaching, tôi thấy tự tin, yêu cuộc sống và học tiến bộ hơn! Coaching rất thú vị!