Đỗ Thị Hương

huong-nguyenĐỗ Thị Hương: Sinh viên năm thứ ba, Đại Học Tài Chính, ngành Kế Toán

Coaching giúp tôi có cái nhìn khách quan về mình; nhận biết rõ những cá tính, hạn chế của mình và tìm ra cách khắc phục. Coaching cũng giúp tôi khám phá ra những tiềm năng của mình và biết cách phát huy những tiềm năng ấy. Coaching rất hiệu quả!