Lê Thị Hằng

hangLê Thị Hằng: Sinh viên năm thứ hai trường Cao Đẳng Du Lịch Hà Nội/ Ngành Quản Trị Chế Biến.

Đời sống của tôi trước đây nhiều lúc cảm thấy chán nản, trống trải. Khi được Coach, tôi khám phá ra cuộc sống có nhiều ý nghĩa. Nhờ được Coach, tôi được bày tỏ nhiều điều trong lòng, được khích lệ, thúc đẩy đến mục đích nhanh hơn. Coaching giúp tôi biết chuẩn bị, nắm bắt và tận dụng cơ hội.

Coaching đưa chúng ta đến những quyết định thành công và rất thú vị!