Đoàn Tiến Tài

tan-taiĐoàn Tiến Tài: Sinh viên năm thứ nhất, Đại Học Khoa Học và Công Nghệ Hà Nội

Coaching giúp tôi xác định mục tiêu, xây dựng kế hoạch học tập rõ ràng. Tôi có thêm người quan tâm, dìu dắt, khích lệ. Coaching giúp tôi yên tâm, hăng say học tập và làm việc hiệu quả hơn