Đoàn Giô Suê

doan-giosueĐoàn Giô Suê: Học sinh lớp 5, trường Tiểu học Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội

Coaching giúp cháu nói ra được những nhu cầu, những khó khăn, những suy tư trong lòng.Khi được coach, cháu thấy cần phải học chăm chỉ và toàn diện hơn. Cháu cũng nhận ra là phải chuẩn bị tốt để sẵn sàng, khi có những cơ hội được học ở những trường tốt, để thành công hơn cho tương lai.