Nếu bạn đã quyết định rằng bạn muốn tìm hiểu để trở thành một người coach hoặc học các kỹ năng coaching để giúp bạn trong cuộc sống và công việc, chúng tôi khuyến khích bạn nên tham dự Hội thảo Đào tạo Kỹ năng coaching của chúng tôi thường xuyên được tổ chức tại Hà Nội. Xin lưu ý:

1. Hội thảo Đào tạo Kỹ năng coaching trong ba ngày sẽ bao gồm tất cả các kỹ năng coaching cơ bản:

  • Kĩ năng nghe tích cực
  • Đặt những câu hỏi giá trị
  • Hình thành nhận thức
  • Tạo điều kiện thuận lợi cho kế hoạch hành động
  • Cung cấp thông tin phản hồi
  • Trách nhiệm và theo dõi
  • Đây sẽ là một thời gian học tập và thực hành trong bầu không khí vui vẻ, với một loạt các hoạt động để giúp bạn thấy quan tâm và học những thói quen mới có hiệu quả.

2. Chúng tôi cũng cung cấp một buổi giới thiệu ngắn ngọn về coaching, nhưng cũng bao gồm các kỹ năng cơ bản và một chút thời gian cho thực hành.

3. Nếu công ty hoặc tổ chức muốn tổ chức một Hội thảo Đào tạo Kỹ coaching cho nhân viên hoặc thành viên trong công ty, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.