HỌC SINH / SINH VIÊN
Liên hệ
Miễn phí buổi coach đầu tiên
Coach cá nhân 1:1
Giúp bạn khám phá tiềm năng, hướng nghiệp, lên kế hoạch học tập và phát triển bản thân hiệu quả, quản lý thời gian, có tầm nhìn cho tương lai
Chuyên gia có chứng chỉ Tư vấn Kinh doanh & Associate Certified Coach (ACC); đã có trên 500h coach & tư vấn
Giảm 15%, 10% và 5% khi thanh toán trước hợp đổng coach 1 năm, 6 tháng, 3 tháng
NHÂN VIÊN / CHUYÊN VIÊN
Liên hệ
Miễn phí buổi coach đầu tiên
Coach cá nhân 1:1
Giúp bạn phát hiện thế mạnh của bạn thân, tối ưu hóa hiệu suất công việc, nắm bắt những cơ hội thăng tiến, mở rộng mối quan hệ, xây dựng kế hoạch cho sự nghiệp lâu dài
Chuyên gia có chứng chỉ Tư vấn Kinh doanh & Associate Certified Coach (ACC); đã có trên 500h coach & tư vấn
Giảm 15%, 10% và 5% khi thanh toán trước hợp đổng coach 1 năm, 6 tháng, 3 tháng
LÃNH ĐẠO MỚI/ KHỞI NGHIỆP
Liên hệ
Miễn phí buổi coach đầu tiên
Coach cá nhân 1:1
Giúp bạn phát huy năng lực lãnh đạo, làm rõ tầm nhìn, tận dụng tối đa nguồn lực, đưa ra quyết định sáng suốt, trở thành người lãnh đạo truyền cảm hứng
Chuyên gia có chứng chỉ Tư vấn Kinh doanh & Associate Certified Coach (ACC); đã có trên 500h coach & tư vấn
Giảm 15%, 10% và 5% khi thanh toán trước hợp đổng coach 1 năm, 6 tháng, 3 tháng
LÃNH ĐẠO/ DOANH NGHIỆP/ NHÓM/ COACH ĐẶC BIỆT
Liên hệ
Miễn phí buổi coach đầu tiên
Nhóm từ 2-3 người
Dành cho nhóm người có cùng mục tiêu. Giúp xây dựng tinh thần làm việc hợp tác, phát huy tối đa tiềm năng của cá nhân và nhóm để đạt được mục tiêu chung
Chuyên gia có chứng chỉ Tư vấn Kinh doanh & Associate Certified Coach (ACC); đã có trên 500h coach & tư vấn
Giảm 15%, 10% và 5% khi thanh toán trước hợp đổng coach 1 năm, 6 tháng, 3 tháng

(Giá đã bao gồm VAT)