COACH Model Meetings

Mô hình các cuộc họp Coach
Gặp gỡ là một phần thiết yếu của giao tiếp và kết nối. Thực hiện tốt điều này sẽ truyền cảm hứng và trang bị cho học viên xây dựng mục tiêu tổ chức lớn hơn. Nhưng rất đáng tiếc là nhiều cuộc họp chỉ là một sự lãng phí thời gian.
Hai sai lầm lớn nhất trong các cuộc họp tôi thấy là không có những mục đích rõ ràng (hoặc không thực tế) và việc thất bại trong việc đưa ra những giá trị khôn ngoan trong buôi họ[. Nhiều cuộc họp đưa ra một loạt các thông báo ngay từ đầu. Đúng, chúng ta cần phải thông báo, nhưng hãy đặt nó trong một phần ghi chú thay vì hường dẫn sử dụng thông tin đó với nhóm để thảo luận như thế nào, áp dụng hoặc thực hành? Hãy nhớ rằng bạn đang tập trung mọi người để tận dụng sự khôn ngoan của họ.
Mô hình các cuộc họp Coach có thể là một bản mẫu để có một cuộc họp hiệu quả. Bạn đã sử dụng nó trong khi hội thoại, và bây giờ hãy thử sử dụng nó để tổ chức các cuộc họp của bạn.

Kết nối
Tất cả những người tham gia đều mang đến cuộc họp những đặc tính của họ, bao gồm những cảm xúc, hy vọng, và những trải nghiệm họ đã trải qua trước khi đến với cuộc họp. Hãy dành một chút thời gian để kết nối.

 • Dành một vài phút cầu nguyện thầm hay suy ngẫm.
 • Yêu cầu người tham gia điền những ý kiến của họ vào những câu sau: “Một điều mà đội của chúng tôi rất hứng thú là …” hoặc “suy nghĩ của tôi có thể nói như thế này …” hoặc “Một ‘chiến thắng’ tôi đạt được gần đây gần đây là …”

Đầu ra
Ngoài việc thiết kế một chương trình nghị sự (đó là một ý tưởng tốt), hãy thiết lập các kết quả cho cuộc họp. Chúng ta mốn đạt được những kết quả gì từ từ cuộc họp của chúng ta ngày hôm nay? Hãy đặt ra một kết quả cho từng phần chương trình nghị sự. Ban tổ chức có thể làm điều này trước thời gian nghị sự, và tham khảo ý kiến của những người khác.

 • Hãy tổ chức nó một cách thông minh. Chúng ta sẽ chú trọng thực hiện những gì? Chúng ta sẽ tính toán nó như thế nào? Liệu chúng ta có thể đạt được đạt những điều này trong thời gian chúng ta tổ chức cuộc họp? vv
 • Kết quả có thể là: để thông báo, để hiểu quan điểm khác nhau, để truyền cảm hứng, chia sẻ ý tưởng, để đưa ra một quyết định,vv

Nhận thức
Sử dụng phần lớn thời gian cuộc họp của bạn để khám phá từng chủ đề với những người có mặt. Nếu hầu hết các kết quả của bạn chỉ là để thông báo, tham dự một cuộc họp có lẽ không phải là cách tốt nhất. Rút ra kết luận khôn ngoan nhất trong phòng.

 • Yêu cầu các quan điểm, ý kiến, gợi ý, cách nhìn mới về chủ đề, vv
 • Cung cấp cho những người có mặt “cái gì” và yêu cầu họ đưa ra phần “làm thế nào”.
 • Thảo luận, thực hành hoặc áp dụng ngay tại cuộc họp.

Quá trình

Phàn nàn lớn nhất mà tôi nghe về các cuộc họp là chúng ta cứ nói đi nói lại một vấn đề từ cuộc họp này đến cuộc họp khác. Sử dụng các bước hành động để tiến lên.

 • Hỏi:” Hành động nào cần đựoc thực hiện đề điều này phát triển?”
 • Xác định rõ người chịu trách nhiệm cho những gì khi nào.
 • Tuyệt đối không chỉ định hành động để những người không có mặt.

Tại cuộc họp tiếp theo của bạn, hãy tiếp tục các bước hành động với 2 phút cập nhật về mỗi bước hành động.

Điểm nhấn
Kết thúc một cuộc họp với một phỏng vấn nhanh chóng. Bạn có thể tạo ra bài học mới trong quá trình này, nhưng tất cả mọi người tối thiểu phải có cơ hội để nói và chia sẻ một cái gì đó có ý nghĩa.

 • Hỏi: “Qua cuộc họp này bạn đã nhận thức được điều gì mà trước đo thì không?”
 • Hỏi: “Cái gì có ý nghĩa đối với bạn?”
 • Hỏi: “Bạn nhận được điều gì sau buổi họp này? “

Tổ chức một cuộc họp với mô hình COACH ™ thu hút người tham dự bằng cách khiến họ thấy cuộc họp có liên quan đến họ và họ được tôn trọng qua việc kêu gọi những đóng góp của họ trong cuộc họp.