Nhận Chứng Chỉ

Tạ ơn Chúa!

 Bởi sự cầu thay, cưu mang, giúp đỡ nhiệt thành của nhiều tối tớ Chúa và các anh chị em; sau gần 4 năm đam mê học hỏi, áp dụng và thực hành trong mục vụ, huấn luyện và Coach; Ngày 24 tháng 2 năm 2014 anh Joseph và chị Xuân đã nhận được chứng chỉ khóa học: Core Coaching Skills Certificate Program.

Coaching J 61h

Coaching X 61h

Xin dâng lời ngợi khen tôn vinh Chúa; và chân thành cám ơn các đầy tớ Chúa cùng các anh chị em đã giúp đỡ chúng tôi.

Nguyện Chúa ban phước bội phần!

Joseph